Školská rada

Složení školské rady volené ke dni 30. června 2021 :

 

Ing. Miroslav Soukup      - předseda školské rady  - učitel SOU Domažlice – zástupce    pedagogických pracovníků

Jan Látka  - zastupitel Plzeňského kraje

Jaroslav Sokol – zástupce zřizovatele školy, vedoucí oddělení organizace školství Plzeňského kraje

Aleš Svoboda – zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Michal Gabriel – zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků v místě poskytovaného vzdělávání (MPV) Stod

Mgr. Ivana Vondrovicová – učitelka SOU Domažlice, MPV Stod – zástupkyně pedagogických pracovníků v MPV Stod

 

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod