Školská rada

Složení školské rady volené 28.11.2017 :

 

Mgr. Jan Königsmark - učitel SOU Domažlice, škola Stod, předseda školské rady

Petr Jungmann - zákonný zástupce nezletilého žáka školy (škola Domažlice)

 - zákonný zástupce nezletilého žáka školy (škola Stod)

Jan Látka - senátor ČR a člen zastupitelstva Plzeňského kraje

Jaroslav Sokol - vedoucí oddělení organizace školství KÚPK

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod