Naše škola

Struktura Dom
Struktura Stod
Naše stodská škola je po sloučení od školního roku 2011/12 místem poskytovaného vzdělávání Středního odborného učiliště Domažlice.
 
Školu ve Stodě organizačně řídí zástupkyně ředitelky pro teoretickou výuku Mgr. Alena Sedláčková, tel. 607 848 315, kancelář v 1. patře budovy školy, Plzeňská 245, Stod a zástupce ředitelky pro odborný výcvik a domov mládeže Mgr. Jan Königsmark, tel. 377 901 306, kancelář v přízemí budovy školy, Plzeňská 245.
 
Organizačně se člení na 5 úseků :
 
1.  Úsek správní, administrativní a údržby
 • sekretářkou pro administraci a školní matriku je Bc. Simona Thumerová, tel. 377 901 657, skola@soudom-stod.cz, s pracovištěm v kanceláři v přízemí školy, Plzeňská 245
 • školníkem a údržbářem pro celou školu je Václav Vítovec, tel. 778 728 848    
 • úklid ve všech prostorách budov školy zajišťují 4 uklízečky
 
 
2.  Úsek teoretické výuky (škola)
 • zajišťuje teoretickou výuku prostřednictvím učitelů všeobecných a odborných předmětů
 • sídlí v budově na Plzeňské ulici, č.p. 245, kde využívá k výuce 6 učeben a 4 učebny odborné
 • výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně města Stoda na Hradecké ulici a v prostorách přilehlého stadionu

 

3.  Úsek praktické výuky (odborný výcvik)
 • zajišťuje odborný výcvik žáků a odborné praxe prostřednictvím učitelů odborného výcviku
 • pro obor Elektromechanik ve čtyřech dílnách v budově školy, Plzeňská 245
 • obor Kadeřník v budově školního kadeřnictví, Plzeňská ulice 29, tel. 377 901 558

 

4.  Úsek výchovy mimo vyučování (domov mládeže)
 • zajišťuje ubytování žáků a nahrazuje výchovnou rodičovskou péči prostřednictvím vychovatelek
 • domov mládeže se nachází v sousedství budovy školy, Plzeňská ul. 322
 • tel. 776 203 427, 602 126 893
 
 
5.  Úsek stravování (školní jídelna)
 • zajišťuje snídaně a večeře pro žáky ubytované na domově mládeže a obědy pro všechny žáky a pracovníky školy
 • školní jídelna se nachází na Komenského náměstí, č.p. 1
 
 
Ředitelství, personální a ekonomický úsek se nachází ve škole v Domažlicích (www.soudom.cz)
 
Seznamte se s celou naší školou prostřednictvím prezentační videonahrávky :
 

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod