Pedagogický sbor

Teoretická výuka - učitelé všeobecných a odborných předmětů :

Telefonické kontakty na učitele přes číslo : 377 901 306 - budete přepojeni do kabinetů

E-mailové kontakty na všechny pedagogické pracovníky : prijmeni@soudom-stod.cz

 

 Jméno :  Vyučuje :
 Kabinet v budově
školy,
Plzeňská 245 :
Bc. Lucie Bártová
Odborné předměty
oboru Kadeřník
 
 č. 5 - přízemí
Ludmila Zieglerová
Odborné předměty
oboru Kadeřník
 
č. 5 - přízemí
Ing. Miroslav Solnička
Informační technologie
Metodik ICT školy
č. 17
2. patro
 
 Mgr. Jindřiška Jirovcová Anglický jazyk
 č. 17 
2. patro
 
Jiří Tykal
Odborné předměty
elektrotechnické
 
 č. 17 
2. patro
 Mgr. Jan Königsmark
 Německý jazyk
 
Koordinátor česko německé partnerské spolupráce
 č. 12
1. patro
Ing. Pavel Česal
Odborné předměty ekonomické
 č. 5
přízemí
 
 Mgr. Martin Pech
Německý jazyk,
informační technologie
 
 č. 17
2. patro
 Mgr. Alena Sedláčková
 Matematika, fyzika
Zástupkyně ředitelky
 
Výchovná poradkyně
 kancelář
1. patro
 Mgr. Lenka Strejcová
Český jazyk a literatura,
Občanská nauka
 
Kariérový poradce
 č. 12
1. patro
Ing. Iveta Vlčková
Odborné předměty ekonomické
č. 7
mezipatro
 
 
Ing. Věra Obdržálková
 
Odborné předměty ekonomické
 
č. 7
mezipatro
 Mgr. Ivana Vondrovicová
Tělesná výchova,
Psychologie, Obč. nauka,
 
Metodička prevence
 č. 12
1. patro
 Mgr. Jana Weberova
Matematika, chemie,
 
Koordinátorka EVVO
 č. 7
mezipatro
Ing. Jan Zmeko
 
Odborné předměty elektrotechnické
č. 17
2. patro
 

 

Praktická výuka (odborný výcvik - OV) - učitelé odborného výcviku:

 Jméno :  Obor :  Pracoviště :  Telefon :
Ing. Jan Zmeko
 
Elektromechanik
 
Dílny - škola,
Plzeňská 245


377 901 643
 

Jiří Suchý 
 
 
Jiří Tykal - vedoucí učitel OV, koordinátor 
                  spolupráce s firmami
 
Václav Bartoš
 
Marcela Adamovičová
 
Kadeřník
 
Kadeřnictví,
Plzeňská 29
377 901 558
  
Hana Humlová - vedoucí učitelka OV
 
Jana Kubáčková
 

Výchova mimo vyučování – domov mládeže - vychovatelky:

 

 
Jméno :  Pracoviště : Telefon :
Radmila Baksová
 
Domov mládeže,
Plzeňská 322
602 126 893
Šárka Konrádyová - vedoucí vychovatelka
 
 
 Lucie Sokolová

 

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod