Proč si vybrat naši školu

 

 1. Jsme vaše regionální škola - i po sloučení se Středním odborným učilištěm Domažlice zůstala škola ve Stodě se vzdělávací nabídkou pro žáky z našeho regionu. Vždy jsme k dispozici rodičům či jiným zákonným zástupcům našich žáků bez formálních bariér.
 2. Umíme vás připravit v našich řemeslech na výborné úrovni - o tom svědčí každoroční výsledky našich žáků v odborných soutěžích a ocenění Hospodářské komory ČR pro nejúspěšnější žáky naší školy. Škola opakovaně získává od zástupců firem titul "Škola doporučená zaměstnavateli".
 3. Škola získala mezinárodní certifikaci kvality vzdělávání IES - naši absolventi tak snáze získávají uplatnění  i u renomovaných firem a ve firmách zahraničních.
 4. Nově nabízíme od 1.9.2022 4letý obor Mechanik elektrotechnik v kombinaci L0+H, kde si mohou žáci ve 3. ročníku složit závěrečnou zkoušku a získat výuční list.
 5. Škola získala v posledních letech kolem 30 milionů Kč v různých projektech strukturálních  fondů EU, které byly investovány především do vybavenosti  a modernizace odborného výcviku i teoretické výuky žáků  školy.
 6. Naši absolventi dostávají nabídky  od velkých i menších zaměstnavatelů ještě před složením  závěrečných zkoušek v posledním ročníku, nezaměstnanost našich  absolventů je minimální. Pořádáme pro žáky vlastní Veletrh pracovních příležitostí
 7. Máme nedávno rekonstruovaný  domov mládeže v sousedství školy, takže se u nás mohou učit i žáci z hůře dostupných a vzdálenějších míst.  
 8. Stod je velmi dobře dostupný vlakem i autobusem a v případě  problémovějšího dojíždění vám zajistíme individuální výjimky z režimu školy. 
 9. Máme mnohaletou partnerskou spolupráci s Berufsschule v Chamu. Žáci zde mohou absolvovat intenzivní jazykové kurzy, vzdělávací odborné kurzy a odborné praxe ve firmách. 
 10. Žáci oboru Elektromechanik  mají možnost získat ve 3. ročníku certifikaci  odborné způsobilosti v elektrotechnice a certifikát  firmy Jablotron k montáži jejich výrobků bezpečnostních systémů. 
 11. Žáci oboru Kadeřník absolvují v průběhu studia několik odborných školení od  kadeřnických firem a také kurz kosmetického minima. Naše školní  kadeřnictví má nově rekonstruované interiéry a je vyhlášené v širokém okolí, má vysokou  návštěvnost, což znamená dostatek praxe pro žáky v odborném výcviku. 
 12. Jsme škola rodinného typu  s přátelskou atmosférou a individuálním přístupem k žákům. Pro žáky pořádáme i různé        mimovýukové akce se sportovní, kulturní a poznávací tématikou. Vedeme  je k humanitárnímu cítění,                                  toleranci, vzájemnému  respektu a ochraně životního prostředí 
 13. Žákům i zákonným zástupcům poskytujeme služby školního poradenského zařízení, tedy výchovného poradce, metodika prevence rizikového chován mládeže, kariérového poradce a sociálního pedagoga.

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod