Získali jsme certifikát dárce

Naši žáci se každoročně zapojují do charitativních sbírek - v září to bývá Světluška - pomoc lidem se zrakovým postižením a v prosinci Fond sidus - pomoc dětským pacientům. Výtěžek ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.
Moc děkujeme těm žákům, kteří se aktivně podílejí na prodeji výrobků ve škole i ve městě a těm žákům a pracovníkům, kteří si u nás ve škole výrobky zakoupí a tím do sbírky přispějí.
SCAN0017

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod