Žáci nehodnocení v 1. pololetí

Posíláte nám dotazy, co máte dělat, když jste si nestihli doplnit klasifikaci za 1. pololetí v předmětech, kde jste z nějakého důvodu byli nehodnoceni. Termíny pro doplnění klasifikace byly stanoveny do konce března.
Citace školského zákona : "Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí."
Po vašem návratu do školy vám tedy termín paní ředitelka prodlouží.
Každopádně stále platí - využívejte současný stav maximálně k učení, sledujte zasílané úkoly v Bakaláři a plňte je. Je to náročná situace, ale zvládnutelná.
Velkou chybou by bylo si teď jen užívat volno a po návratu do školy se pak divit, co všechno jste si měli udělat a nemáte to. Pak by se to těžko dohánělo.

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod