Workshop pro žáky 1. ročníků

Třídy S1.K a S1.E absolvují dva workshopy pořádané Diakonií západ na téma "Bezpečnost v online prostředí".
Cílem projektu je předcházet rizikovému chování žáků ve virtuálním světě a kultivovat projevy žáků pohybujících se v online prostředí, a to prostřednictvím jejich včasného oslovení. Dále zvýšení jejich kompetencí a dovedností pro bezpečné a nerizikové chování v online prostředí.
První dva bloky byly věnovány  tématům: 1. Kyberšikana a 2. Facebook - sdílení osobních informací. Druhý workshop  7. 12. - budou následovat bloky: 1. Manipulace v kyberprostoru (kybergrooming a hoaxy) a 2. Pravidla bezpečného pohybu na internetu.
PB100003
PB100008
PB100009
PB100012
PB100016
PB100020
PB100026
PB100036

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod