Složení nové školské rady

V listopadu proběhly volby nové školské rady na našich školách ve Stodě a v Domažlicích, následně jmenoval své zástupce do školské rady také zřizovatel - Plzeňský kraj. Nové složení :
 
Předsedkyně - Mgr. L. Schrödlová - za pedagogické pracovníky školy v Domažlicích
Členové :
V. Dojčárová - za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků školy v Domažlicích
Mgr. J. Weberová - za pedagogické pracovníky školy ve Stodě
D. Flachsová - za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků školy ve Stodě
J. Bauer - za zřizovatele
Ing. L. Polívka - za zřizovatele
 
 
31. března proběhne první jednání nové školské rady od 14.00 hod. v Domažlicích

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod