Řemeslný kemp

V roce 2016 bude již po páté mezi kempy organizované Plzeňským krajem na podporu talentovaných žáků zařazen kemp zaměřený na řemeslné učební obory.
Tři dny se účastníci, pod vedením zkušených pedagogů, budou zdokonalovat v oboru, který si zvolili. Výsledkem snažení bude výroba finálního výrobku, který si účastníci z kempu odvezou.
Premiérově se v roce 2016 otevře kemp pro Elektromechaniky, a to od 27. do 30. června v SOU elektrotechnickém, Plzeň, Vejprnická 56.
Zájemci ze třídy S1.S se mohou v příštím týdnu hlásit u p. Suchého. Zúčastnit se mohou dva žáci.
 

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod