PROČ SI VYBRAT NAŠI ŠKOLU ?

 1. Jsme vaše regionální škola - i po sloučení se SOU Domažlice zůstala škola ve Stodě se všemi původními obory, abychom  i nadále mohli poskytnout učilištní vzdělávací nabídku žákům našeho regionu. Vždy jsme k dispozici rodičům či jiným zákonným zástupcům našich žáků bez formálních bariér.
   
 2. Umíme vás připravit v našich řemeslech na výborné úrovni - podívejte se v sekci "O nás" na "Významné úspěchy žáků školy" v odborných soutěžích. Každý rok navíc získávají naši úspěšní žáci ocenění Hospodářské komory ČR a škola obdržela čestné uznání za vysokou úroveň přípravy žáků.
   
 3. Škola získala mezinárodní certifikaci IES - naši absolventi tak snáze získávají uplatnění i u renomovaných firem a ve firmách zahraničních.
   
 4. Vyučení žáci mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu a rozšířit si vzdělání na úplné střední s maturitní zkouškou. Nabízíme jim k tomu i nadstandardní kurzy přípravy ke státní maturitní zkoušce.
   
 5. Škola získala v posledních letech kolem 30 milionů Kč v různých projektech strukturálních fondů EU, které byly investovány především do vybavenosti a modernizace odborného výcviku i teoretické výuky žáků školy.
   
 6. Naši absolventi dostávají nabídky od velkých i menších zaměstnavatelů ještě před složením závěrečných zkoušek v posledním ročníku, nezaměstnanost našich absolventů je minimální. Pořádáme pro žáky vlastní Veletrh pracovních příležitostí.
   
 7. Máme nově rekonstruovaný domov mládeže v sousedství školy, takže se u nás mohou učit i žáci z hůře dostupných a vzdálenějších míst. 
   
 8. Stod je velmi dobře dostupný vlakem i autobusem a v případě problémovějšího dojíždění vám zajistíme individuální výjimky z režimu školy. 
   
 9. Organizujeme výměnné pobyty žáků s našimi partnerskými školami v Německu a také odborné praxe u německých firem.
   
 10. Žáci oboru Elektromechanik mají možnost získat ve 3. ročníku certifikaci z Vyhlášky č. 50 o odborné způsobilosti v elektrotechnice a certifikát firmy Jablotron k montáži jejich výrobků bezpečnostních systémů.
   
 11. Žáci oboru Kadeřník absolvují v průběhu studia několik odborných školení od kadeřnických firem a také kurz kosmetického minima. Naše školní kadeřnictví je vyhlášené v širokém okolí a má vysokou návštěvnost, což znamená dostatek praxe pro žáky v odborném výcviku.
   
 12. Žáci oboru Kuchař - číšník mají možnost v průběhu studia absolvovat kurz výroby výrobků studené kuchyně, barmanský kurz a baristický kurz.
   
 13. Žáci oboru Logistik - operátor skladu absolvují vazačský a jeřábnický kurz a kurz obsluhy vysokozdvižného vozíku. Také se v průběhu studia učí pracovat s mezinárodním programem SAP. 
   
 14. Jsme škola rodinného typu s přátelskou atmosférou.  Menší počet žáků ve třídách umožňuje individuální přístup ke každému. Pro žáky pořádáme i různé mimovýukové akce se sportovní, kulturní a poznávací tématikou. Vedeme je k humanitárnímu cítění, toleranci, vzájemnému respektu a ochraně životního prostředí. Máme výbornou metodičku prevence rizikového chování, která pro naše žáky organizuje řadu přínosných akcí. Máme stabilní kolektiv pedagogů.
   

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod