Přírodovědný KLOKAN 2016

Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Soutěž figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Průběh soutěže je obdobný jako u v ČR dobře známého a zavedeného Matematického klokana. Soutěžícím je zadán jednorázový test, který obsahuje 24 úloh z chemie, fyziky, biologie a matematiky, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Žáci naší školy soutěžili v kategorii Junior (I.-II. ročník SŠ). Celkem se školního kola soutěže zúčastnilo 40 žáků.

Vyhodnocení školního kola - Nejlepší řešitelé v kategorii JUNIOR:
  1.          místo  Nathalie Nordin             S1.K        54 bodů
  2. - 3.    místo Marie Konopíková        S1.K        51 bodů ,  František Kámen            S1.E                51 bodů

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod