Přihlášky k maturitní zkoušce 2023

 
Odevzdejte ve škole v sekretariátu.
Do 20.12. obdržíte ke kontrole výpis z přihlášky.
Od 1.2. 2023 obdržíte pozvánku k didaktickým testům
Didaktické testy se konají 2. - 4.5. 2023
Termíny pro ústní zkoušky budou zveřejněny podle počtu přihlášených.

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod