Přednáška environmentální výchovy

Dne 3.11.2015 se 56 žáků naší školy zúčastnilo v rámci environmentální výchovy přednášky „Já, rys“, kterou vedl J. Beneš, (Environmental education coordinator and lecturer) ze Šternberka.

Žáci se dozvěděli zajímavé informace o životě chráněných rysů u nás i o práci ochranářů, kteří se jimi zabývají.

Přednáška byla zaplacena z odměny za 3. místo v soutěži Zelená škola v Plzeňského kraji.

Více informací o tomto projektu na ochranu rysa naleznete na:http://praha.idnes.cz/rys-prednaska-setkani-s-rysem-zoopark-jiri-marek-f6h-/praha-zpravy.aspx?c=A150217_101027_praha-zpravy_jplíce

 

P1050772
P1050771

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod