Podzimní termín maturitních zkoušek

Rozhodnutí ředitelky školy č. 4/2020 k maturitním zkouškám v podzimním termínu a závěrečným zkouškám v opravném a náhradním termínu.

 
Upozorňujeme žáky, kteří se chtějí zúčastnit těchto zkoušek, že musí podat v případě maturitní zkoušky přihlášku do 27.7., v případě závěrečné zkoušky se musí písemně přihlásit nejpozději do 2.8. 2020 ! Přihlášky je třeba doručit na adresu : SOU Domažlice, škola Stod, Plzeňská 245, 333 01 Stod.
K maturitní zkoušce se musí použít přihláška CERMATu, k závěrečné zkoušce můžete použít vzor z této stránky (v záhlaví - "FORMULÁŘE").

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod