PLUS PRO LIDI V KRIZOVÉ SITUACI

Od 31. ledna bude našim žákům k dispozici každé liché úterý a každou sudou středu od 11.30 hod. paní Markéta Tomanová z Diakonie západ.
Posláním služby "Plus pro lidi v krizové situaci" je poskytnout v případě potřeby krátkodobou krizovou pomoc dětem i dospělým, psychicky podpořit, provést řešením vzniklé situace, zprostředkovat specializovaná pracoviště - psychologa, právníka, lékaře apod.
Služba je bezplatná.
Může se jednat o nefunkční vztahy s přáteli, partnery, rodinou (konflikty, šikana, domácí násilí, výchovné problémy ....), krizové situace v souvislosti s nemocemi, úmrtím blízkého, ohrožení životního zázemí - problémy s bydlením, financemi, ale i závažné mimořádné situace - napadení, nehoda, živelná pohroma apod.
Pro každého člověka je krizovou situací něco jiného.
Paní Tomanová si sama všechny třídy obejde, představí se a vysvětlí možnosti. Konzultace s ní budou možné v soukromí, v přízemí školy, v zadní uzavíratelné části kanceláře p. Jílkové.

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod