Odborný řemeslný kemp pro elektro obory

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 bylo pověřeno organizací Řemeslného kempu pro školní rok 2015/2016 pro elektrotechnické obory. Kemp se uskuteční ve dnech 27. 6. až 30. 6. 2016. Plánuje se účast 12 elektrikářů ze škol Plzeňského kraje. Z naší stodské školy se účastní dva žáci prvního ročníku - Dominik Tesař a Tomáš Decker.

Cílem řemeslného kempu je podpora talentovaných žáků 1. ročníku oboru vzdělání 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje, 26-51-H/01 Elektrikář, 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud. Řemeslný kemp plní pro žáky také motivační úlohu, a proto byl připraven pro účastníky zajímavý odborný úkol a pro volný čas zajímavý program.

Odborným úkolem účastníků je zhotovení elektronického výrobku. Účastnící o svém oboru získají nové informace a zdokonalí své vědomosti a dovednosti.

Součástí bohatého programu je komentovaná prohlídka historického centra Plzně, ukázky techniky AČR, společné grilování či turnaj v bowlingu.

Na slavnostním ukončení Kempu budou účastníkům předány upomínkové předměty od spolupracujících firem a tři hlavní ceny od odborného garanta Kempu. Žáci si samozřejmě také odvezou elektronický výrobek, který budou během odborné výuky sestavovat.

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod