Odborná exkurze tříd S1.E a S1.K

Dne 28. 11. 2017 se první ročníky naší školy S1.K a S1.E účastnily exkurze na skládku odpadů v Černošíně.  Ve výukovém a školicím centru byli  žáci seznámeni s provozem skládky, s tím, jak správně nakládat s jednotlivými druhy odpadů, se způsobem jejich sběru, vytřídění a následným využitím. Po výkladu a zhlédnutí filmu si ještě prošli třídírnu odpadů a naučnou stezku kolem skládky. Dalším místem, které naši žáci navštívili, byl Dvůr Krasíkov. Zde se nejprve seznámili s výrobou mýdel v Amálčině mýdlárně a dalšími přírodními produkty, pak měli ještě možnost prohlédnout si místní „minizoo“. Na zpáteční cestě měli žáci ještě zastávku v městečku Konstantinovy Lázně, se kterým se mohli v krátkosti seznámit.

 
IMG_20171128_100328
IMG_20171128_110931
IMG_20171128_111055
IMG_20171128_111118
IMG_20171128_111215
IMG_20171128_111254
IMG_20171128_111308
IMG_20171128_111312
IMG_20171128_111321
IMG_20171128_111417
IMG_20171128_111546
IMG_20171128_111618
IMG_20171128_114347
IMG_20171128_114418
IMG_20171128_115312

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod