Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje

Ke stažení ZDE

Rozhodnutím ředitelky školy bude distanční výuka teoretických předmětů probíhat online formou prostřednictvím TEAMS podle aktuálního rozvrhu. Všichni žáci obdrželi přístupy a měli možnost si ve škole vyzkoušet. Pokud někdo nebyl nebo něco nebude vědět, zavolá svému třídnímu učiteli.
Žáci budou rovněž sledovat KOMENS v Bakaláři, kde mohou mít zprávy od třídních nebo vyučujících.
Odborný výcvik nadále probíhá prezenčně.
Účast na distanční výuce je dle novely školského zákona povinná. Vyučující tedy budou zapisovat absenci na online výuce a žák či zákonný zástupce žáka absenci omlouvá dle školního řádu.
Žákům, kteří nahlásili, že nemají možnost připojení z domova, budou vyučující zadávat úkoly k samostudiu telefonicky.

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod