Maturitní zkoušky 2019

Po společné (státní) části maturitních zkoušek pokračují zkoušky profilové a ústní zkoušky společné i profilové části. V pondělí 13. května proběhla praktická maturitní zkouška nástavbového oboru Podnikání.
Zkouška byla odborně zaměřena na ekonomickou část. Maturanti řešili příklady z ekonomiky, daňové soustavy, marketingu a managementu, ale také souvisle účtovali řadu účetních operací.
top

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod