Intenzivní jazykový kurz v Bad Kötztingu

Čtyři vybraní žáci ze třídy elektromechaniků z 1. ročníku z naší stodské školy nejprve v doprovodu jejich třídního učitele Ing. Václava Komance a poté jejich vyučujícího NJ Mgr. Jana Königsmarka, společně s osmi mechaniky - seřizovači z Domažlic, absolvovali od 22. - 26. 5. první ze dvou týdnů čtrnáctidenního intenzivního kurzu německého jazyka v Bad Kötzting- na jedné z odloučených poboček naší partnerské školy Werner von Siemens Berufsschule Cham. Celkem je během celého kurzu čeká  80 hodin výuky německého jazyka. V prvním týdnu, který již  mají za sebou, si zopakovali základní slovní zásobu, komunikační fráze a vyjadřování v běžných každodenních situacích. Druhý týden výuky od 29. 5.- 2.6 bude již věnován specifickým technickým výrazům a odborné němčině, které stodští elektromechanicí i domažličtí mechanici - seřizovači zcela jistě využijí ve své budoucí praxi. Vyučující, paní Ludmila Nusko, koncipuje hodiny velice pestře, často zařazuje herní aktivity. Již v prvním týdnu průběžně předala žákům mnoho materiálů, které mohou v budoucnu velice dobře využít. Čtrnáctidenní intenzivní jazykový kurz bude zakončen testem, ověřujícím získané znalosti z celé výuky. Předání certifikátů proběhne na úplný závěr kurzu v pátek 2. 6., a to samotným vedoucím odloučené pobočky v Bad Kötzting a zároveň garantem přeshraničního vzdělávání panem Rainerem Nuskem.

P5244042
P5244043
P5244044
P5244048
P5244049
P5244057
P5264873
P5264875

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod