Intenzivní jazykový kurz v Bad Kötzting

V současné době absolvují vybraní žáci prvního ročníku oboru Elektromechanik intenzivní čtrnáctidenní jazykový kurz němčiny v rámci projektu přeshraniční spolupráce naší školy a Berufsschule Cham.
Výuka probíhá v objektu v Bad Kötzing, kde jsou žáci zároveň ubytovaní. Vyučující je paní Nusko z partnerské chamské školy.
Kromě našich stodských elektromechaniků se kurzu účastní také žáci domažlické školy z gastronomického oboru a z oboru truhlář.
Žáci se během kurzu podívají i do školy v Chamu, kde budou ve 2. ročníku absolvovat odborné kurzy. Škola je vybavená na nejvyšší současné digitalizační úrovni a naši žáci tak budou mít možnost využívat nejmodernější výukové metody.
V prvním týdnu kurzu zajišťoval dohled nad žáky náš pan učitel Königsmark, v druhém týdnu to bude domažlický učitel pan Šíp.
 
Jazykový kurz byl v pátek 4.5. úspěšně ukončen. Naši žáci složili velmi úspěšně závěrečný test, ve kterém z 68 možných bodů dosahovali všichni minimálně 60.
Pan učitel Königsmark se rozloučil s vyučující paní Nusko předáním kytice.
P4252821
P4252822
P4252832
P4252834
P4252838
P4252839
P4252841
P4252842
P4252843
P4273446
P4273454

111

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod