Informace pro UCHAZEČE o studium

V současné době je ukončeno přijímání přihlášek ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení.

Na přelomu března a dubna obdržíte poštou dopis s přidělením registračního čísla a informací o předání zápisového lístku v případě přijetí ke studiu. Také vám napíšeme, kdy se můžete seznámit s podklady přijímacího řízení, budete-li mít zájem.

Uchazeči do tříletých oborů se dozví rozhodnutí o přijetí či nepřijetí 28. dubna - bude zveřejněno zde na webových stránkách školy a také na úřední desce v budově školy.

Uchazeči do nástavbového oboru obdrží po 20. březnu pozvánku k přijímacím zkouškám (e-mailem), 12. dubna budou konat přijímací zkoušky v 1. termínu, 19. dubna ve 2. termínu. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se dozví také 28. dubna na webových stránkách školy a na úřední desce v budově školy.

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod