Halloween v hodinách

Stejně jako v létech předchozích, tak ani v roce letošním, jsem opět
nezapomněl u nás na škole připomenout ve vyučovacích hodinách německého
jazyka, tedy přesně ve třídě 2. ročníku nástavbového studia a ve 3. ročníku
kadeřnic, tradiční anglosaský lidový svátek "Halloween", který se v
posledních létech stále více slaví nejen v sousedním Německu, ale i u nás. V
hodinách německého jazyka jsme si povídali o všem, co k tomuto svátku patří.
 Cílem bylo seznámit žáky podrobněji s tímto svátkem, s jeho původem,
způsobem jeho slavení, s legendami, které se k němu váží a porovnat ho s 
našimi Dušičkami. Pro výuku jsem kromě halloweenské výzdoby, na které se
aktivně podílely i žákyně ze 3. ročníku kadeřnic, připravil i další výukové
materiály. Každý obdržel přehled vybrané slovní zásoby s barevnými obrázky s
hlavními symboly Halloweenu. Znalost vybrané slovní zásoby k tématu Halloween bude ověřena v brzké  čtvrtletní
pÍsemné práci z NJ.  
Mgr. Jan Königsmark
IMG_4445
IMG_4431
IMG_4391-001
IMG_4368-001
IMG_4361
IMG_4355
IMG_4348
IMG_4345
IMG_4339
IMG_4333
Halloween - vybraná slovní zásoba

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod