Environmentální výchova

Dne 4. 10. 2023 se žáci tříd S1.D, S1.E a část třídy S2.M zúčastnili exkurze do Výukového centra v Černošíně a prošli naučnou stezkou odpadů. Žáci zde byli informování o třídění odpadů, smysluplném využívání odpadů, o nakládání s odpady a znečišťování životního prostředí. Při cestě jsme měli zastávku ve Stříbře. Podnikli jsme zajímavý výlet do okolí města Stříbra po naučné stezce: Československé opevnění z let 1935 - 1938. Naučná stezka po čs.opevnění začíná u lehkého objektu vzor 37 E-22/23/A-140Z a vede společně po naučné stezce o Historii hornictví na Stříbrsku. Prošli jsme se společně podél řeky Mže, zastavili se u krásného výhledu na panorama města a  zejména se poučili o hornické minulosti města a regionu.

J. Weberová, školní koordinátorka EVVO

20231004_091353
20231004_091421
20231004_094348
20231004_094401
20231004_094654
20231004_094714
20231004_094924
20231004_095016
20231004_095218
20231004_095331
20231004_140517
20231004_140540
20231004_140938
20231004_141552
20231004_142045

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod