ENERSOL 2021

10. června se konalo tradičně v Plzni krajské kolo soutěže Enersol. Žáci třídy S1.P Martin Šindelář a Kateřina Filová připravili pod vedením paní učitelky Weberové soutěžní práci o kořenové čističce odpadních vod ve Spáleném Poříčí. Absolvovali nejprve odbornou exkurzi v tomto zařízení s celou třídou a pak studovali a zpracovali odborné informace o jejím fungování. Spolupracovali také se Zahradnictvím Pelikánová, kde se pěstují rostliny pro tento typ čističky a ukázky těchto rostlin dostali od zahradnictví darem pro prezentaci soutěžní práce.
V soutěži byli přihlášeni do kategorie Enersol a praxe a umístili se na 2. místě. Budou tak postupovat dále do celostátního kola, které se uskuteční na podzim.

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod