Přihlášky k maturitní zkoušce

Výsledky mimořádného termínu didaktických testů MZ 2021 budou zveřejněny 19.7. Do dvou dnů pak budou zveřejněna k tisku maturitní vysvědčení úspěšných absolventů. Po podepsání třídní učitelkou a ředitelkou školy je absolventům neprodleně předáme.

 

Přihlášky k podzimnímu termínu MZ 2021 je nutné podat nejpozději do 23.7. - buď naskenované s podpisem e-mailem (alena.sedlackova@soudom-stod.cz) nebo poštou (SOU Domažlice, Plzeňská 245, 333 01 Stod)

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod