Výchovné a kariérové poradenství

Výchovná poradkyně :

Mgr. Alena Sedláčková

Kancelář 1. patro, Plzeňská 322, Stod
Tel. : 607 848 315
 
- poradenství pro zákonné zástupce a zletilé žáky ohledně prospěchu a chování
- spolupráce s úřady práce, pedagogicko psychologickými poradnami a dalšími institucemi výchovné péče
- řešení kázeňských problémů
- metodická pomoc pedagogickým pracovníkům
- evidence žáků se specifickými poruchami učení, vypracování individuálních učebních plánů, spolupráce s vyučujícími u těchto žáků
 

Kariérová poradkyně :

Lucie Sokolová

Domov mládeže, Plzeňská 322, Stod
E-mail : lucie.sokolova@soudom-stod.cz
 
- kariérové poradenství
- poradenství ohledně dalšího studia žáků
- spolupráce s úřady práce
- pomoc žákům se zpracováním C.V., příprava na pracovní pohovory
 
 

 

 

 

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod