Výchovné a kariérové poradenství

Výchovná poradkyně :

Mgr. Alena Sedláčková

Kancelář 1. patro, Plzeňská 322, Stod
Tel. : 607 848 315
 
- poradenství pro zákonné zástupce a zletilé žáky ohledně prospěchu a chování
- spolupráce s úřady práce, pedagogicko psychologickými poradnami a dalšími institucemi výchovné péče
- řešení kázeňských problémů
- metodická pomoc pedagogickým pracovníkům
- evidence žáků se specifickými poruchami učení, vypracování individuálních učebních plánů, spolupráce s vyučujícími u těchto žáků
 

Kariérová poradkyně :

Lucie Sokolová

Domov mládeže, Plzeňská 322, Stod
E-mail : lucie.sokolova@soudom-stod.cz
 
- kariérové poradenství
- poradenství ohledně dalšího studia žáků
- spolupráce s úřady práce
- pomoc žákům se zpracováním C.V., příprava na pracovní pohovory
 

Dopis rodičům nastupujících žáků ke stažení ZDE

 

Preventivní program školy ke stažení ZDE

Strategie předcházení školní neúspěšnosti žáků ke stažení ZDE

 

 

Šikana - (vybrané části právních předpisů, informace a kontakty vztahující se k problematice šikany a rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních na území Plzeňského kraje) - ke stažení ZDE

 

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod