Učební plán - rozložení vyučovaných předmětů do ročníků

Kód a název oboru vzdělávání:     26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Stupeň vzdělání:                        Střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia:                 3leté denní studium

Vyučovací předmět :

1.

 

32 týdnů

2.

 

32 týdnů

3.

 

32 týdnů

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

1

2

Anglický, německý jazyk

2

2

2

Občanská nauka

1

1

1

Fyzika

-

2

-

Chemie

2

-

-

Matematika

1,5

1,5

2

Tělesná výchova

1

1

1

Informační a komunikační technologie

1

1

1

Ekonomika

-

-

2

Základy elektrotechniky

1

1

-

Elektrická měření

1

1

1

Elektronika

1

1

1

Bezpečnostní systémy

1

1

1

Mechatronika

2

1

1

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

 

 

 

 

 Celkem týdně :

31,5

32

32,5

 

 

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod