Učební plán - rozložení vyučovaných předmětů do ročníků - KA

Kód a název oboru vzdělávání:     69-51-H/01 Kadeřník

Stupeň vzdělání:                        Střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia:                3leté denní studium

Vyučovací předmět

Počet týdenních vyuč. hodin celkem

1.

 

32 týdnů

2.

 

32 týdnů

3.

 

32 týdnů

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3  /  96

1

1,5

1,5

Anglický/německý jazyk

6  /  192

2

2

2

Občanská nauka

3  /  96

1

1

1

Chemie

3  /  96

2

1

-

Matematika

3  /  96

1

1

1

Tělesná výchova

3  /  96

1

1

1

Zdravověda

2  /  64

1

0,5

0,5

Informační a komunikační technologie

3  /  96

1

1

1

Ekonomika

2  /  64

-

-

2

Odborný výcvik

50 / 1600

15

17,5

17,5

Kadeřnické technologie

7 /  224

2

3

3

Materiály

4  / 128

2

1

1

Výtvarná výchova

3  /  96

1

1

1

Psychologie a společenská výchova

2  /  64

1

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 Celkem týdně :

96 / 3072

31

32

33

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod