MD ELEKTRONIK Chotěšov

Elektrotechnika je obor svázaný se stodským učilištěm od počátků středního vzdělávání ve Stodě. V různých podobách se zde žáci učili teoretické a praktické znalosti a dovednosti klasické elektrotechniky, sdělovací techniky, radioelektroniky, až po dnešní elektronické bezpečnostní systémy.

A stále platí, že absolventi tohoto oboru mají u zaměstnavatelů v regionu dveře dokořán a zájem je o ně i u našich německých sousedů.

I po sloučení se Středním odborným učilištěm Domažlice zachovala paní ředitelka Zdenka Buršíková prioritu elektrotechnického vzdělávání ve Stodě a zaměřila se na úzkou spolupráci s firmami. V Domažlicích s tím má bohaté a osvědčené zkušenosti se strojními obory.

Naší novou partnerskou firmou pro stodské žáky se od nového školního roku stane jeden z největších zaměstnavatelů plzeňského kraje, společnost MD Elektronik, spol. s r.o. ze sousedního Chotěšova.

V této elektrotechnické firmě pracuje již přes 3000 zaměstnanců nejen z blízkého okolí, ale díky speciálním firemním autobusovým linkám i lidé z Klatov nebo Nezvěstic.

Firma má špičkové výrobní vybavení, v současné době dostavuje další novou výrobní halu s nejmodernějšími technologiemi a je si vědoma, že největším bohatstvím úspěšné společnosti jsou spokojení zaměstnanci. Proto má pro své lidi systém podpůrných a motivačních programů a zájem o to, aby si mohla vychovávat budoucí zaměstnance již od školy.

Žáci, kteří nastoupí ke studiu oboru Elektromechanik v učilišti ve Stodě v příštím školním roce, budou již mít možnost využít velmi zajímavý stipendijní program od MD Elektronik. Tím zároveň získají mateřskou firmu pro konání odborných praxí a do budoucna po vyučení budou mít zajištěné velmi slušně finančně ohodnocené pracovní místo. Bonusem pak ještě perspektivu finanční podpory dalšího nástavbového studia ve stodské škole se získáním maturitního vysvědčení.

Výsledkem partnerské spolupráce mezi MD Elektronik a SOU Domažlice – škola Stod bude i nový vzdělávací program se specifickým zaměřením na výrobní činnosti firmy, vhodný jak pro dívky, tak pro kluky vycházející ze základních škol.

Velmi se těšíme na tuto spolupráci a rodičům budoucích „deváťáků“ rádi poskytneme podrobné informace.

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod