Elektrotechnický kroužek pro žáky základních škol - šk.rok 2017/18

I v letošním školním roce jsme díky dotaci Plzeňského kraje mohli nabídnout žákům základních škol návštěvy elektrotechnického kroužku na naší škole.
Cílem dotačního programu Plzeňského kraje je zvýšení motivace žáků základních škol ke studiu technických oborů formou poskytnutí neinvestičních finančních prostředků středním školám vyučujícím technické obory a zároveň zvýšit motivaci středních škol k prezentaci technických oborů a získání většího zájmu ke studiu technických oborů.
 
V našem elektrotechnickém kroužku se zájemci pod vedením učitelů odborného výcviku naučili pracovat s elektrotechnickými součástkami, základy pájení, sestavili si několik výrobků z elektrotechnických stavebnic. Kroužek navštěvovalo 14 žáků devátých tříd ze Stoda, Holýšova a Staňkova.
 
Na závěrečném setkání obdrželi absolventi kroužku certifikát z rukou pana učitele Honala.
DSCN4886u
DSCN4891u
DSCN4894u
DSCN4896u
DSCN4900u
DSCN4902u

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod