Adaptační kurz třídy S1.S

22. až 24. září proběhl druhý z adaptačních kurzů žáků 1. ročníků, tentokrát třídy S1.S (obory Elektromechanik a Kuchař - číšník). Kurz se konal v Trhanově, společně se žáky z Domažlic. S našimi žáky ze Stoda se zúčastnila třídní učitelka Mgr. Strejcová a metodička prevence Mgr. Vondrovicová. I zde byly hlavním smyslem nejrůznější aktivity vedoucí k vytvoření dobrého kolektivu a vzájemného poznání se.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod