Volby do školské rady

Volby do školské rady
Název akce: Volby do školské rady
Termín akce: 28. 6. 2021 až 30. 6. 2021
informace pro žáky, informace pro veřejnost

Volba zástupce zákonných zástupců žáků a zletilých žáků a volba zástupce pedagogických pracovníků


Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod