Projektový den - Společnost a svět práce

Projektový den - Společnost a svět práce
Název akce: Projektový den - Společnost a svět práce
Termín akce: 27. 3. 2024
informace pro žáky, informace pro veřejnost

O aktivitách jednotlivých tříd jsou informováni žáci a zákonní zástupci prostřednictvím Bakaláře


Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod