Přijímací zkoušky - 1. termín

Přijímací zkoušky - 1. termín
Název akce: Přijímací zkoušky - 1. termín
Termín akce: 12. 4. 2018
informace pro žáky, informace pro veřejnost

Pro nástavbový obor Podnikání Pozvánku s časovým harmonogramem obdrželi všichni uchazeči


Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod