Osvobozené divadlo

Osvobozené divadlo
Název akce: Osvobozené divadlo
Termín akce: 8. 2. 2019
informace pro žáky, informace pro veřejnost

Vzdělávací pásmo pro maturanty v Domažlicích (S1.P, S2.P)


Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod