Informační schůzky se zákonnými zástupci žáků

Informační schůzky se zákonnými zástupci žáků
Název akce: Informační schůzky se zákonnými zástupci žáků
Termín akce: 27. 11. 2018
informace pro žáky, informace pro veřejnost

16.00 - 16.30 společná část s třídními učiteli, 16.30 - 17.30 individuální pohovory podle potřeby k prospěchu a chování žáků


Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod