Informační schůzky s rodiči

Informační schůzky s rodiči
Název akce: Informační schůzky s rodiči
Termín akce: 28. 11. 2023
informace pro žáky, informace pro veřejnost

16.00 - 16.30 společná část s třídními učiteli, od 16.30 individuální pohovory s pedagogy podle zájmu rodičů


Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod