DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Název akce: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Termín akce: 16. 11. 2018
informace pro žáky, informace pro veřejnost

Od 9.00 do 17.00 - škola v Plzeňské ulici 245 (teoretická výuka a dílny odborného výcviku elektromechaniků), domov mládeže pro ubytované žáky v sousedství a školní kadeřnictví v Plzeňské ulici 29 - provedeme vás, předvedeme vyučované obory, zodpovíme dotazy.


Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod