Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Projekt: Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji

Projekt

Leták šablony SS a VOS

1

V průběhu školního roku 2016/2017 byl připraven projekt Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem byla podepsána 8.1.2018

Celková částka činí 3.953.968,- Kč

                Prioritou a cílem projektu je dosáhnout co nejkvalitnějšího odborného vzdělávání a to jak vybaveností personální, tak i nabídkou nejmodernějšího vybavení strojírenských dílen odborných předmětů jako je robotika, hydraulika a pneumatika, a dále i nejnovějších technologií v oblasti truhlářské výroby a to i v rámci zájmového vzdělávání. Realizace projektu od 1. 1. 2018, ukončení 31. 12. 2020

 

1

V průběhu školního roku 2016/2017 byl připraven projekt Zkvalitnění výuky na SOU Domažlice, CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0008018. Žádost byla podána 6.9.2017.  Celková částka činí 1.405.194,- Kč.

            Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škole v dotazníkovém šetření vyvstaly jako nutné řešit – podpořit profesní vývoj pedagogů v oblasti inkluze, tandemové výuky, vzájemnou spolupráci a sdílení zkušeností mezi učiteli, zaměstnavateli a žáky. Novými metodami ve výuce je cílem zkvalitnit teorii i odborný výcvik. Cílem je také podpořit podnikavost žáků a jejich seberealizaci. Šablonou zaměřenou na doučování zabráníme předčasnému odchodu ze školy. Zahájení projektu 1.1.2018, ukončení 31.12.2020.

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod