Učební plán - rozložení vyučovaných předmětů do ročníků - PO

Kód a název oboru vzdělávání:     26-41-L/51 Podnikání

Stupeň vzdělání :                       Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia :               2leté denní nástavbové studium

Vyučovací předmět

1.

 ročník

 

2.

 ročník

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

4

5

Anglický/Německý jazyk

4

5

Dějepis

1

0

Občanská nauka

1

1

Psychologie

1

0

Matematika

4

4

Praktická cvičení

3

3

Informační a komunikační technologie

2

2

Tělesná výchova

2

Ekonomika

3

3

Právo

1

1

Daňová soustava

1

1

Účetnictví

3

3

Management a marketing

1

1

Administrativa

2

2

 

 

 

 

 

 

 Celkem týdně :

33

33

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod