Setkání nově nastupujících žáků a jejich rodičů

Setkání nově nastupujících žáků a jejich rodičů
Název akce: Setkání nově nastupujících žáků a jejich rodičů
Termín akce: 26. 6. 2018
informace pro žáky, informace pro veřejnost

s pedagogickými pracovníky školy v kulturním domě ve Stodě od 16.00 hod.


Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod