Rodičovské schůzky - 3. čtvrtletí

Rodičovské schůzky - 3. čtvrtletí
Název akce: Rodičovské schůzky - 3. čtvrtletí
Termín akce: 14. 4. 2015
Začátek: 16.00
informace pro žáky, informace pro veřejnost

Informace k prospěchu a chování žáků.


16.00 - 16.30 hod. - společná část v učebnách s třídními učiteli
16.30 - 18.00 hod. - individuální pohovory s pedagogickými pracovníky podle potřeby

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod