Řemesla a hudba na pěší zóně

Řemesla a hudba na pěší zóně
Název akce: Řemesla a hudba na pěší zóně
Termín akce: 21. 5. 2019
Začátek: 14.00
informace pro žáky, informace pro veřejnost

Prezentace řemesel vyučovaných ve stodské a domažlické škole v doprovodu hudebních vystoupení žáků stodské ZUŠ - probíhá na pěší zóně v centru Stoda, možnost zakoupení občerstvení od našich gastronomických oborů. 14.00 - 17.00 hod.


Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod