Ocenění našich absolventů Martina Janského a Nikolase Havla

Každoročně oceňuje Osvědčením Hospodářská komora České republiky žáky, kteří absolvovali ve svém oboru jako nejlepší. Tedy 
  • Celkové hodnocení žáka u závěrečné/maturitní zkoušky (ZZ/MZ) – „prospěl s vyznamenáním“ průměr 1,5
  • Hodnocení praktické zkoušky (v rámci ZZ/MZ) musí být stupněm „výborný“
  • Po celou dobu přípravy, nebyl žák hodnocen z odborného výcviku na výročním vysvědčení horším stupněm než „chvalitebný“
  • ZZ/MZ se zúčastnil pověřený zástupce HK ČR, který žáka doporučil
V letošním školním roce obdržel toto ocenění naši žáci z oboru Elektromechanik - Martin Janský a Nikolas Havel. Předávání proběhlo ve slavnostní atmosféře na MěÚ v Domažlicích za přítomnosti zástupců Plzeňského kraje, Hospodářské komory, města Domažlice a ředitelky školy Mgr. Buršíkové a to u příležitosti výročních oslav obou našich škol.
  •  
1
2
3
4
5
6
7
8

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod