Matematika je hra 2017

5. dubna se šest žáků ze tříd S1.P a S2.P naší školy zúčastnilo v Plzni matematické soutěže MAT JE HRA. Jejím hlavním cílem je zvýšit zájem žáků o tento přírodovědný předmět. Celkem se do soutěže zapojilo 94 žáků ze středních škol Plzeňského kraje. Naší žáci A. Beneš a V. Karel v silné konkurenci získali 2. místo.

 Soutěž se skládá ze tří základních částí: v první části soutěžící řešili písemný znalostní test. Druhou část tvořil test logických úloh a hlavolamů. Tyto testy u žáků prověřují nejen základní matematické vědomosti, ale hlavně logické myšlení a aplikaci osvojených znalostí. Třetí část tvoří prezentace vylosovaného matematického pojmu. Naší žáci vtipně prezentovali pojem „nerovnice“.  Hodnotilo se nejen vyřešení, ale i způsob vysvětlení matematického pojmu.

Děkujeme všem zúčastněným za reprezentaci školy a vítězům gratulujeme.

IMG_20170405_102129
IMG_20170405_102132
IMG_20170405_102137
IMG_20170405_121158

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod