Fiktivní výběrové řízení - 9. ročník soutěže

Ve středu 10. února se konal na SPŠ dopravní v Plzni 9. ročník krajské soutěže ve fiktivním výběrovém řízení na různé pracovní pozice v určené firmě. Jednalo se o společnost AEG Electric Tools, s. r. o. na vybrané pracovní pozice - technik, řidič, asistentka vedoucího, konstruktér či logistik. Naši školu úspěšně reprezentovali studenti prvního ročníku nástavbového studia Vašek Karel, který se ucházel o pracovní pozici řidič, dále Kristýna Doležalová - pracovní pozice asistentka vedoucího a Viktor Kroft - pracovní pozice technik.
Soutěžící absolvovali zkušební test, který prověřil jejich odborné vědomosti a schopnosti k příslušné profesi. Pak probíhaly samotné přijímací pohovory s jednotlivými uchazeči. Dalším kritériem hodnocení byla úroveň předem připraveného strukturovaného životopisu i žádosti o místo, dále projev při osobním jednání s komisí.
Přijímací komise byla vstřícná a příjemná, studentům se snažila vhodnými otázkami pomoci, aby se nestresovali. Hodnotila však nejen znalosti, ale také vhodné vystupování a chování. Sami soutěžící brali tuto akci jako výbornou zkušenost pro jejich skutečný přijímací pohovor do budoucího zaměstnání.
Jednu z pracovních pozic by získal 1. místem žák naší školy - Václav Karel z 1. ročníku nástavbového oboru Podnikání. Blahopřejeme.
IMG_6325
IMG_6335
IMG_6337
IMG_6338

Kontakty

Plzeňská 245
333 01 Stod